تسهیلات دانشجویی

1.وام بلندمدت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری :
مهلت ثبت نام در نیمسال اول تحصیلی  از اواخر شهریورماه تا پایان آذرماه
مهلت ثبت نام در نیمسال دوم تحصیلی از ابتدای بهمن ماه لغایت پایان اسفندماه
مبلغ وام برای دانشجوی کاردانی و کارشناسی :  7500000  ریال
مبلغ وام برای دانشجویان کارشناسی ارشد :  15000000  ریال
آدرس سامانه: swf.ir


2.وام ساجد و رسالت:
مهلت ثبت نام در نیمسال اول تحصیلی  از مهرماه  تا  10 دی ماه
مهلت ثبت نام در نیمسال دوم  تحصیلی از بهمن ماه تا پایان اسفند
مبلغ وام سلیقه ای و به انتخاب خود دانشجو می باشد.
آدرس سامانه ثبت نام : sajed.ir


3.وام صندوق رفاه داخلی :
مهلت ثبت نام در ابتدای شروع ترم تحصیلی می باشد.
مبلغ وام برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی 10000000 ریال  و برای دانشجویان کارشناسی ارشد 20000000 ریال می باشد.