پژوهشيار

کد خبر: 20297 تاریخ انتشار: 1399/06/01
نمایش: 1052
اخبار

زير سامانه هاي اصلي مرتبط با سامانه پژوهشيار

 

سامانه پژوهشيار داراي زير سيستم هاي متعددي است که سامانه هاي اصلي به شرح زير است


سامانه طرح هاي پژوهشي

همه امور مرتبط با گردش کار طرح هاي پژوهشي شامل ارسال پروپُزال، داوري، کارشناسي، عقد قرارداد تا خاتمه کار در اين بخش انجام مي پذيرد.

 

سامانه پايان نامه ها

فرايندهاي مرتبط با گردش کار پايان نامه ها، رساله هاي دانشجويي شامل ارسال پروپُزال اوليه، اخذ تاييديه هاي گروه آموزشي، ارتباط با استاد راهنما و مشاور و ساير امور مرتبط، تا دفاع دانشجو در اين بخش انجام مي پذيرد.

 

فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيات علمي

همه اعضاي هيات علمي مي توانند سوابق علمي پژوهشي خود مانند کتاب، مقالات، اختراعات، اکتشافات و غيره را در قالب يک بانک اطلاعاتي يکپارچه ثبت نمايند.

افزودن دیدگاه